Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny: www.dziennik.librus.pl

 

Aby pozyskać informację o postępach ucznia oraz jego obecnościach w szkole należy przejść pod wskazany adres, a następnie wykorzystują login i hasło odczytać informacje o uczniu.

Rodzic może odczytać informacje o własnym dziecku bądź informacje wynikające z zestawień ogólnodostępnych -np. wyniki na tle klasy.

Polecane

www.geodezjawieliczka.pl
http://www.lo70lecie.pl/