Wyniki ewaluacji zewnętrznej

W roku szkolnym 2012/2013 w naszym  Zespole  Szkól została przeprowadzona "Ewaluacja zewnętrzna" przez pracowników organu  sprawującego nazór pedagogiczny nad szkołą tj. Kuratorium Oswiaty w Warszawie.

Dla kazej ze szkól wchodzącej w skład naszego zespołu szkól został opracowany Raport z ewaluacji problemowej Procesy Środowisko

zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej jednolitymi dla wszystkich szkól w całym kraju. 
 

 Raport został sporządzony w oparciu o pozyskane informacje o pracy szkoły zarówno od uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

Zapraszamy wxzystkich zainteresowanych, zarówno naszą młodzież, ich Rodziców oraz tych z Państwa, którzy chcą pozyskać informacj o pracy naszej szkoły  do zapoznania się z treścią raportu.

Polecane

www.svar.pl