ICIM

Dnia 10.08.2006 r. biblioteka otrzymała Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Powstało w ramach projektu ?Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych? współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, a wdrażanego przez MEN.

Otrzymaliśmy cztery stanowiska komputerowe, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner) i oprogramowanie multimedialne:

  1. Encyklopedię PWN,
  2. Wielki multimedialny atlas Świata PWN,
  3. Słowniki PWN:
  • Słownik języka polskiego,
  • Słownik wyrazów obcych,
  • Słownik ortograficzny,
  • Słownik poprawnej polszczyzny

Dwa lata od upływu tej daty do biblioteki szkolnej trafiły następne komputery - tym razem MAC OS.

Łącznie Nasza Szkoła dysponuje 16 komputerami, ktore są skowfigurowane w 2 centra multimedialne .

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Posiada stały dostęp do Internetu, dzięki czemu użytkownicy mają  możliwość szybkiego wyszukiwania informacji. Wyniki poszukiwań mogą drukować, skanować, kopiować i zapisywać na dyskietce lub płycie. Uczniowie i nauczyciele mogą tworzyć własne dokumenty i prezentacje, a także korzystać z programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do korzystania z zasobów ICIM.