Zasady podczas safari

  • Przewodnicy prowadzący grupę są wysoko wykwalifikowani i doświadczeni w wyprawach na pustynię i są oni odpowiedzialni za bezpieczeństwo grupy. Dlatego też podczas safari ich decyzje i sugestie powinny być przyjmowane bezdyskusyjnie.
  • Przewodnicy prowadzący grupę mają prawo podczas trwania safari zmienić trasę, program itp. zgodnie z ich osądem sytuacji -jeśli jest to konieczne (burze piaskowe, niespodziewane wypadki i sytuacje itp.).
  • Osoba, która swoim zachowaniem niekorzystnie wpływa na innych uczestników safari i stwarza zagrożenie dla kontynuacji wyprawy będzie odesłana niezwłocznie do Kairu i przestanie być traktowana jako członek grupy.
  • Zabronione jest niszczenie i zbieranie z pustyni skamielin i muszelek, minerałów, zabytkowych przedmiotów, dotykania skalnych inskrypcji.
  • Podczas safari są dostępne plastikowe torby na śmieci. Nigdy nie zostawiamy żadnych odpadów w miejscach naszych obozów. Utrzymujmy pustynię w czystości!
  • Bezwzględnie zabronione jest spożywanie alkoholu i środków narkotycznych podczas safari! W warunkach pustynnych może to spowodować sytuację zagrożenia życia.