Dźwięki z wydm

„...wydmy pustyni wydają się również tworzyć tajemnicze dźwięki... ten dźwięk jest czasami przypisywany przez miejscowych ludzi biciu w bębny przez gatunek podziemnych duchów, które zamieszkują wydmy...”

Pustynia zaskakiwała nie tylko nagłymi silnymi wiatrami, ale również wieloma innymi zjawiskami. Na szczytach wydm są czasami słyszalne dziwne dźwięki. Jest ich jakby dwa typy; jeden przypominający wysokie tony a drugi jakby odgłos uderzeń w bębny. Wielu podróżników zauważyło ten fenomen, ale do tej pory nikt tego jeszcze dokładnie nie wyjaśnił. Siwanie wierzą, że oprócz naszych widzialnych światów, są także inne, zamieszkane przez inne istoty. Od wieków południowe krańce oazy stanowiły granicę między tymi światami. Wielkie Morze Piasku było zawsze legendarnym miejscem, gdzie zamieszkiwały inne nieznane cywilizacje i to właśnie im przypisywano niezwykle dźwięki płynące gdzieś z głębi wydm.