Liceum Ogólnokształcące

- oddział geograficzno -językowy

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia
Przedmioty uzupełniające: edukacja prawna, geografia gospodarcza
Nauczane języki: angielski, niemiecki lub rosyjski do wyboru

lub

- oddział  medialny
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, wos
Przedmioty uzupełniające: warsztaty dziennikarskie, komunikacja społeczna 
Nauczane języki: angielski, niemiecki lub rosyjski do wyboru

 

Liceum Ogólnokształcące Sportowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: "język angielski, biologia"  lub "biologia, chemia"
Przedmioty uzupełniające: edukacja zdrowotna z elementami higieny, język angielski w sporcie, warsztaty dziennikarskie
Nauczane języki: angielski, rosyjski lub niemiecki do wyboru

 

Dyscypliny sportowe:
- koszykówka dziewcząt i chłopców
- piłka nożna dziewcząt i chłopców
- piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
- piłka ręczna dziewcząt i chłopców,
- lekkoatletyka
- sztuki walki

Kandydaci do szkoły powinni posiadać:
- bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny sportowej,
- pisemną zgodę rodziców

Pierwszym etapem w procesie rekrutacji jest przystąpienie do testu sprawnościowego w terminie:

20 maja (środa) godz. 16.00  piłka nożna, lekkoatletyka, piłka ręczna
21 maja (czwartek) godz. 16.00 piłka koszykowa, piłka siatkowa, sztuki walki

 

Gimnazjum Sportowe

Dyscypliny sportowe:
- piłka koszykowa dziewcząt i chłopców
- piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
- piłka nożna dziewcząt i chłopców
- piłka ręczna dziewcząt i chłopców
- lekkoatletyka
- sztuki walki

Kandydaci do szkoły powinni posiadać:
- bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny sportowej,
- pisemną zgodę rodziców

Pierwszym etapem rekrutacji jest przystąpienie do testu sprawnościowego:

20 maja (środa) godz. 16.00  piłka nożna, lekkoatletyka, piłka ręczna
21 maja (czwartek) godz. 16.00   piłka koszykowa, piłka siatkowa, sztuki walki

Absolwentom Gimnazjum Sportowego szkoła proponuje kontynuację nauki w Liceum Ogólnokształcącym Sportowym

Polecane

producent worków foliowych